|  Zaregistrujte se

Obnovené počítače

Pravidla akce

Účelom tejto podstránky je úplná a jasná úprava pravidiel akcie „Smiešna cena“ (ďalej len "akcia").
Tieto pravidlá záväzne upravujú pravidlá akcie.

1. Organizátor akcie

Organizátorom akcie je www.atechcomp.sk - spoločnosť furbify s.r.o., so sídlom Osada Reviczkého 3869/38, Kolárovo 94603, IČO: 44827385.

2. Predmet akcie

Predmetom akcie sa rozumie tovar za akciovú (nižšiu) cenu ako štandardnú v sekcii smiešna cena: www.atechcomp.sk/smiesna-cena.php

3. Termín konania akcie

Akcia prebieha v termíne od utorka 8:00 do pondelka 23:00.

4. Účastníci akcie

Každý zaregistrovaný aktívny partner na veľkoobchodnej webstránke obnovených počítačov a notebookov - www.atechcomp.sk, ktorý má prístup k dealerským cenám.

5. Podmienky akcie

Všetci účastníci akcie sú povinní uhradiť svoju faktúru za dodaný tovar v akciovej cene formou dobierky, hotovosti alebo predfaktúry maximálne do nasledujúceho týždňa utorka. Po vytvorenej objednávke a spôsobe platby na "Bankový prevod - predfaktúra (3% zľava)", je vystavená faktúra so splatnosťou maximálne do nasledujúceho týždňa utorka, dovtedy neprijaté úhrady na náš účet sa evidujú ako nesplnenie podmienky akcie a stornuje sa objednávka. Vystaví sa dobropis a predávajúci nie je povinný dodať tovar v sľúbenej akciovej cene, nakoľko úhrada nebola včas pripísaná na náš bankový účet. 3% zľava sa odráta manuálne počas fakturácie.

  • V prípade objednávky na " Bankovým prevodom - predfaktúra (3% zľava) " sa vystaví ostrá faktúra, odošle sa faktúra objednávateľovi vo formáte PDF a expedovanie sa koná po pripísaní úhrady na účet dodávateľa.
  • V prípade objednávky na " Dobierka kuriérom (3% zľava) " sa výsledná suma faktúry uhrádza kuriérovi pri doručení zásielky.
  • V prípade objednávky na " V hotovosti (3% zľava) " sa výsledná suma faktúry uhrádza dodávateľovi v hotovosti.
  • V prípade objednávky na " Bankovým prevodom (na splatnosť) " sa faktúra vystaví so splatnosťou dlhou podľa dohody s odberateľom.


Zapojením sa do akcie vyjadrujú všetci účastníci akcie svoj súhlas s týmito pravidlami!